ЧАСТНИ ЛИНЕЙКИ ОТ ЛЕГЛО ДО ЛЕГЛО

0876 066 556

Специализиран Медицински Транспорт за Болни, Трудноподвижни и Хора с Увреждания

0876 066 556

"Амбуланс Транс 112" ЕООД

0876 066 556

Частни Линейки от Легло до Легло

0876 066 556

Обслужване на Спортни, Филмови и Всякакъв Вид Други Мероприятия

0876 066 556

" Амбуланс Транс 112 " ЕооД

tel:+359876066556

   Извършваме специализиран медицински транспорт от Легло до Легло. 

   Обслужваме участия на спортни събития, концерти, филмови и други масови мероприятия с медицински екип. 

   Съдействаме и придружаваме за контролни и консултативни прегледи, Скенер, ЯМР, Гама камера, безплатни медицински помощни средства и др.

   Помагаме при настаняване в болници, хосписи, медицински центрове и др. 

   Осигуряваме медицински екип по Ваше желание. 

Валери Симов
0876 066 556

позвънете сега